Programy pre krásu aj profesionálny štýl pre firmy.

Prednášky, semináre, workshopy pre firmy

Profesionálny imidž pre management, zamestnancov. Imidž poradenstvo v oblasti profesionálneho štýlu, formálneho a neformálneho odievania v biznise pre rôzne oblasti podnikania.

Poradím vám, ako sa obliecť do práce, aby vám to pristalo a zároveň ste vyzerali profesionálne, kompetentne, podľa štandardov vašej pracovnej oblasti. Formou prednášky, alebo seminára/workshopu. 

Cena podľa vášho budgetu a požiadaviek, orientačne:

  • celodenný seminár, workshop 200 eur/1 účastník
  • 80 eur/1 účastník seminár, workshop v trvaní 3 – 4  hod
  • spoločná prednáška od 250 eur

+ cestovné náklady tam i späť, taxík

Dress code vašej firmy

Máte problémy s neprofesionálnym odievaním vašich profesionálne zdatných zamestnancov?

Pripravím vám dress code pre všetky úrovne vo vašej firme, podľa ktorého si vyberú vaši zamestnanci slušivý a profesionálne pôsobiaci odev.

Dbám aj na to, aby sa v odevoch ľudia cítili príjemne, pohodlne a na dojem, aký budú svojím odevom vysielať k vašim klientom.

Pri výbere uniformného odevu treba vybrať nielen vhodnú farbu, ale aj univerzálnejší odtieň farby, ktorý sa hodí pre väčšinu našej populácie, aby im to pristalo! Prípadne zvoliť dve varianty farebných odtieňov k tvári, aby si mohli vybrať. Sú farby, ktoré väčšine ľudí našej krajiny nepristanú a sú také, ktoré sú prijateľné pre viac farebných typov.

Dress code nie sú len nejaké nariadenia či predpisy. Ak dáte prednosť voľnejšiemu návodu, môže byť odporučenia profesionálne akceptovaného odevu vo forme dress policy.

Vaši zamestnanci potrebujú pochopiť, prečo by sa mali tak obliekať a čo im to prinesie. Striktné nariadenia bez prechádzajúcich rozhovorov neprinesú ovocie ani obojstrannú spokojnosť. Urobím vám imidž audit – zhodnotenie terajšej úrovne obliekania všetkých zamestnancov aj managementu a na základe toho a samozrejme zadania vám vypracujem podrobný dress code, ktoré môže byť doplnený obrázkami uľahčujúcimi pochopenie čo sa hodí a čo nie.

Váš dress code môže byť jednoduchý alebo podrobne vypracovaný materiál podľa toho, čo vaša firma potrebuje, čo bude vhodnejšie. Ako bývalá managerka z reklamnej agentúry mám skúsenosti i z kompletným dizajn manuálom pre veľké firmy.

Profesionálny biznis imidž vo vašej firme

Podľa počtu osôb vám môžeme ponúknuť semináre alebo prednášky pre veľkú skupinu v oblasti profesionálneho štýlu, neverbálnej komunikácie, profesionálneho odievania v biznise na rôzne príležitosti. Formálne a neformálne biznis odievanie ľudia nevedia odlíšiť od voľnočasového štýlu, neformálne piatky spôsobujú často úskalie, že muži a ženy nevedia, čo si vlastne obliecť, čo je vhodné.

V každej pracovnej sfére sú určité profesionálne štandardy odievania, ktoré sú často výrazne nezvládané z púhej neznalosti. Zamestnankyne banky v legínach sú dosť šokujúcim signálom neprofesionality. Hlboké, prsia odhaľujúce výstrihy štátnych úradničiek. Odevy pôsobiace vyzývavo, príliš sexi a neadekvátne pracovnej oblasti. Hlavne mladé ženy si tak často kazia vyhliadky na pracovný postup, či hladko prebiehajúce rokovania a obchody s klientmi. Vysielajú ku klientom nesprávne a mätúce signály.

V menšej skupine je lepšia možnosť interakcie. Doporučujem 6 – 20 osôb. Len ak sú účastníci motivovaní, dokážu získané znalosti využiť vo svoj prospech. Odporúčam selektovať účastníkov kurzu s približne podobnými pracovnými pozíciami a praktické znalosti ohľadom obliekania v práci im umožniť prijať na seminári, kde i oni dostanú priestor na vyjadrenie svojich potrieb.

Motivovaní a spokojní profesionálne erudovaní zamestnanci sú to najcennejšie, čo firma má.

Prednášky na témy podľa vášho priania, napr. Profesionálny imidž ženy, Profesionálny imidž muža. Formálne a neformálne odievanie v biznise. Semináre, workshopy.

Dress code vašej firmy

Obliekanie v banke, poisťovni, zdravotníctve, na súde, v realitách, obchodoch, dynamických IT firmách, reklamných agentúrach, donáškových službách, hoteloch, súkromných zdravotníckych zariadeniach je naprosto odlišné. Každá pracovná oblasť a tiež pracovné zaradenie si vyžaduje iný odev. Zvlášť vo finančnej sfére a službách je veľmi dôležité mať adekvátny typ a štýl odevu. Ale vlastne – nepoznám oblasť, kde by sa neoplatilo vyzerať čo najlepšie a hlavne profesionálne!

Odev zamestnancov je dôležitou súčasťou corporate identity a celé firemné úsilie a profesionalita môže byť zmarená, ale veľmi sťažovaná nevhodným odevom inak profesionálne zdatných zamestnancov. Ak management nevyzerá ako management, niekde je chyba. Pomôžem vám doladiť aj túto stránku vašej firemnej komunikácie.

Ak potrebujete pre vybraných zamestnancov uniformy, či uniformný typ odevu, navrhnem vhodné farebné odtiene a tip odevov pre vašu branžu v súlade s marketingovými a komunikačnými cieľmi.

Pomôžem vám vybrať vhodné materiály, farby, aj štýl a dotiahnuť odevy až po realizáciu.

cena: podľa rozsahu, veľkosti firmy, pracovných pozícií.